ติดต่อเรา
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
157/1 เพชรเกษม เพชรเกษม ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000   ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032 338 604
Email : tedsaban5rb@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน