คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน