ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริฐา ไมตรีจิต
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:14  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาคร วงค์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:13  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..