ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - BOOK เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางเกตุสุดา หนูเอียด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,23:34  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางเกตุสุดา หนูเอียด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,23:33  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 2565
ชื่ออาจารย์ : นางเกตุสุดา หนูเอียด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,13:08  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเรื่องพีระมิด สำหรับนักเรียน ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์ฉาย แก้วสุข
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2565,14:06  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริฐา ไมตรีจิต
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:14  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาคร วงค์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,15:13  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..