ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน WRO "world robot olymplad
การแข่งขัน WRO "world robot olymplad"
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภทโครงงานมัธยมต้น รางวัลชนะเลิศ
โครงงานหุ่นยนต์มัธยมปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2565,20:51   อ่าน 52 ครั้ง