ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Ratchaburi Learning City
ผู้บริหารให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนา ความรู้ ความสามารถ กับโครงการ การพัฒนาเมืองราชบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นและวัฒนธรรม โดยคณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Ratchaburi Learning City
 
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
 
นางสาวพนาวรรณ จันทร์คล้าย
นางสาวศศิกานต์ บุญเรือน
นางสาวกวินธิดา เกตุเต็ม
นางสาวชนมล มัจฉากล่ำ
 
รายชื่อครูผู้ฝึกสอน
 
นางสาวรุ่งนภา วนิชจันทร์สกุล
นางสาวสุภารัตน์ รัฐเรืองมณีโรจน์
นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลา
นายสุรชัย บุญยงค์
นางสาวจิราพร พาพลงาม
นายชัชชัย ลีลาสินธุชัย
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 316 ครั้ง